กฤษนะทัวร์ยกล้อ วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 59 เวลา 9.30-10.00 น.

สถานีข่าวเนชั่นช่อง 22

ยกล้อทัวร์เมืองบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร

กฤษนะทัวร์ยกล้อ 9.30-10.00 น. วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 59 สถานีข่าวเนชั่นช่อง 22
ยกล้อทัวร์เมืองบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร