ขอเชิญร่วมงานแห่ดาว ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 นี้

ขอเชิญร่วมงานแห่ดาว ที่โบสถ์อัครเทวดามีคาแอล ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 นี้

243666