ขอเชิญเที่ยวงาน ยโสธรออร์แกนิคแฟร์ 2018 "ํYasothon Organic Fair 2018"

ขอเชิญเที่ยวงาน ยโสธรออร์แกนิคแฟร์ 2018 “ํYasothon Organic Fair 2018”

ในวันที่ 2-6 มีนาคม 2561 ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ภายในงาน สถาปนาจังหวัดยโสธร
————————–————————–———————–
ภายในงานพบกับ
> การแสดงผลการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ข้อมูลทางวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และการแสดงผลงานนิทรรศการด้านการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ฯลฯ
> การเสวนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
> การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอื่นๆ
> การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลผลิตอินทรีย์ และเยี่ยมชมแหล่งเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร

เพลิดเพลินกับการแสดงวัฒนธรรม และการของศิลปิน(ทุกวัน)

21433

28056750_1273524169415179_5552941945309823421_n

ที่มา : facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร