ขอเชิญเที่ยวงาน ยโสธรออร์แกนิคแฟร์ 2018 "ํYasothon Organic Fair 2018"

ขอเชิญเที่ยวงาน ยโสธรออร์แกนิคแฟร์ 2018 “ํYasothon Organic Fair 2018”

ในวันที่ 2-6 มีนาคม 2561 ณ ลานวิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร
————————–————————–———————–
ภายในงานพบกับ
> การแสดงผลการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ข้อมูลทางวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และการแสดงผลงานนิทรรศการด้านการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ฯลฯ
> การเสวนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
> การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอื่นๆ
> การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลผลิตอินทรีย์ และเยี่ยมชมแหล่งเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร

เพลิดเพลินกับการแสดงวัฒนธรรม และการของศิลปิน(ทุกวัน)

27657430_1919913424989989_5518121356645260081_n

ที่มา : https://www.facebook.com/Yasothon-Organic-1613547245626610/