งานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร “Yasothon Organic Fair”

48375700_972308462963723_1228902851917381632_o

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวชม งานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร “Yasothon Organic Fair” ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ซึ่งภายในงานทุกท่านจะได้พบกับการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูปกว่า 100 ร้านค้า ชมนิทรรศการการทำเกษตรอินทรีย์ ร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร รับฟังการเสวนาเชิงวิชาการในการทำเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ พร้อมชมการการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกวัน