จังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดยโสธร ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ