จังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดยโสธร ร่วมลงนามถวายความอาลัย