จังหวัดยโสธร ขอเชิญร่วมชมงาน Yasothon Organic Fair 2016 “เกษตรอินทรีย์ยโสธร 2559”

จังหวัดยโสธร ขอเชิญผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้รักสุขภาพและผู้สนใจเกษตรอินทรีย์ ร่วมชมงาน…
Yasothon Organic Fair 2016 “เกษตรอินทรีย์ยโสธร 2559”
15 -19 ธันวาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

– ชมศักยภาพและความก้าวหน้าของเกษตรอินทรีย์ยโสธร
– เรียนรู้ แลกเปลี่ยนการทำเกษตรอินทรีย์
– การจัดแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
– การสัมมนาวิชาการเกษตรอินทรีย์

u3320885df61497763ca9c26819c35834-7_1480737375857

—– Yasothon Land of Organic —–