จังหวัดยโสธร ขอเชิญเที่ยวงาน “จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร ”

จังหวัดยโสธร ขอเชิญเที่ยวงาน  “จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร ”

ประเพณีเก่าแก่แห่งเดียวในไทยของชาวบ้านทุ่งแต้ ยโสธร

ชมความระยิบระยับงดงามตระการตาในยามค่ำคืน ของแสงไฟตูมกานับหมื่นดวง

ที่จุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงออกพรรษา

ชมการฟ้อนเพลินใจ ไฟตูมกา ด้วยนางรำนับพันคน

ชมการสาธิตการแกะไฟตูมกา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

พบกัน  28 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร และ 5 ตุลาคม ที่บ้านทุ่งแต้ อำเภอเมือง ยโสธร

S__16244782

n20170821165646_92992n20170821165656_92993
n20170821165711_92996

ที่มา : http://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=5350&filename=index