จ.ยโสธร เปิดแถลงข่าวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2560

n20170404190627_89012 PNOHT600404001037202 PNOHT600404001037203 PNOHT600404001037204 PNOHT600404001037206 PNOHT600404001037207 PNOHT600404001037208
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดแถลงข่าวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 โดยมีนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พันตำรวจเอกวีระพงษ์ วงษ์พุ่ม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และนางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2560 อย่างเป็นทางการ ณ ลานชมวิวร้านคุณย่า สาขาริมทวน เยื้องวิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อแถลงความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดง รำกาพย์เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งบั้งไฟ การแสดงขบวนบั้งไฟโบราณ ชมจำลองงานประเพณีบุญบั้งไฟ การสาธิตการทำบั้งไฟจากช่างฝีมือดี และมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววันหยุดยาว โดยจัดระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2560 โดยมีกิจกรรมการแสดงที่น่าสนใจ การแสดง แสง สี เสียง ละครบุญบุญบั้งไฟ “ตำนานพญาคันคาก” ส่วนนายวีระวัฒน์ ภักตระนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร โดยได้พูดถึงการจัดกิจกรรมมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ประกวดกาพเซิ้งบั้งไฟ ประกวดกองเชียร์ ประกวดบั้งไฟสวยงาม (บั้งไฟเอ้) ประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การประกวดขบวนแห่สวยงาม การประกวดบั้งไฟแฟนซี การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง การประกวดบั้งไฟโบราณ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สำหรับพันตำรวจเอกวีระพงษ์ พงษ์พุ่ม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนั้น แล้วเครื่องเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่อยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ก็จะนำเข้ามาเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ภายในจังหวัดยโสธร
ขณะเดียวกัน นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ได้พูดถึงงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และความเชื่อทางศาสนา ของชาวอีสานมาช้านาน ดังนั้น เชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านไปสัมผัสแล้วท่านจะรู้ว่า อีสาน คือ แหล่งท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง จังหวัดยโสธร ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ วิมานพญาแถน และหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6004040010173