ตลาดเกษตร ซื้อ ช็อป ชม ชิม (วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559) นี้

ณ บริเวณศูนย์ OTOP ศาลากลางจังหวัดยโสธร

u3320885df61497763ca9c26819c35834-7_1464790206943