ธาตุลูกฆ่าแม่ (วัดทุ่งสะเดา)

ธาตุลูกฆ่าแม่ (วัดทุ่งสะเดา)

รายละเอียด

ธาตุลูกฆ่าแม่ วัดทุ่งสะเดา เป็นธาตุที่มีตำนานเล่าขานมานานเรื่องลูกฆ่าแม่ เนื่องจากมีธาตุสององค์ แต่เหลือตั้งอยู่เพียง ๑ องค์

ประวัติธาตุลูกฆ่าแม่
ตั้งอยู่ที่บ้านสะเดา อำเภอเมือง ฯ องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐสององค์แรก มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นรูปแบบของธาตุอีสานทรงแปดเหลี่ยม มีช่วงฐานต่ำ เหนือขึ้นมาเป็นส่วนแอวขันรองรับองค์เรือนธาตุ ลักษณะคล้ายลาดบัวขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม และยอดบัวคล้ายบัวแปดเหลี่ยมทรงสูง เป็นยอดธาตุที่ซ้อนกับสองชั้น คั่นด้วยแอวขันขนาดเล็ก ช่วงล่างมีลายปูนปั้นเป็นรูปกลีบบัว เหนือสุดขององค์ธาตุเป็นยอดฉัตร ด้านหน้าของธาตุมีร่องรอยแท่นวางของบูชา
ธาตุองค์ที่สองตั้งอยู่ใกล้ธาตุองค์แรก แต่มีขนาดเล็กกว่า ปัจจุบันเหลือแต่เพียงส่วนฐาน ตรงกลางมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมคล้ายเป็นกรุโบราณวัตถุ ที่บรรจุในกรุกลางฐานได้แก่ พระพุทธรูปไม้แกะสลัก พระพุทธรูปบุเงิน พระพุทธรูปสำริด พระพุทธรูปตะกั่ว พระพุทธรูปดินเผาสีแดงชาดปิดทอง พระพิมพ์ กล้องยาสูบ และเครื่องถ้วยจีนจากโบราณวัตถุ และลักษณะของธาตุ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๔ โดยฝีมือช่างพื้นเมือง

240966 240967

สถานที่ตั้ง : วัดทุ่งสะเดา เลขที่ ๖๖ หมู่ที่/หมู่บ้าน ๖ บ้านสะเดา ตำบล ตาดทอง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

ข้อมูลและรูปภาพ : http://www.m-culture.in.th