พระธาตุอัญญาครูฟ้ามืด

พระธาตุอัญญาครูฟ้ามืด

พระธาตุอัญญาครูฟ้ามืด ตั้งอยู่ที่วัดศรีฐานใน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว ซึ่งพระธาตุองค์ปัจจุบัน สร้างแทนองค์เดิมซึ่งถูกวาตะภัย และอุทกภัย ล้มลงเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2508 และได้บูรณะขึ้นมาใหม่ โดยฝีมือของพระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง) โดยท่านออกแบบและเป็นช่างในการสร้างฯเอง ซึ่งปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ได้เข้าไปสักการะบูชาอย่างต่อเนื่อง

s3 4973

ข้อมูลและรูปภาพ : http://www.m-culture.in.th/album/3426 & อำเภอป่าติ้ว