พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย

วันที่ ( 7 กุมภาพันธ์ 2560 ) เวลา 14:30 น. ขอเชิญร่วมงานเปิดพิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ยโสธร  และชมการแสดงรอบปฐมทัศน์ ตำนานพญาคันคาก  ที่ พิพิธภัณฑ์หนังประโททัย บ้านโพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 นาที
พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย

จัดสร้างขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังประโมทัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอคำเขื่อนแก้ว

234374

234378

234373

ข้อมูลและรูปภาพ : http://www.m-culture.in.th/