ภูถ้ำพระ

รายละเอียด

DSCF8015
DSCF8023

Phu Tham Phra is located in Kut Hae Village. at Yasothon *** Local Caption *** ภูถ้ำพระ อยู่ที่หมู่บ้านกุดแห่ จังหวัดยโสธร

Phu Tham Phra is located in Kut Hae Village. at Yasothon *** Local Caption *** ภูถ้ำพระ อยู่ที่หมู่บ้านกุดแห่ จังหวัดยโสธร

ข้อมูลและรูปภาพ : อำเภอเลิงนกทา & http://www.hongsaeng.go.th/tour_hongsaeng/pra.html