ภูหมากยาง

ภูหมากยาง

12512799_1690901974486793_4968997138363687145_n 12548933_1690902261153431_4231902031672403284_n 12573708_1690902011153456_2609948921772234689_n

ข้อมูลและรูปภาพ : อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ติดต่อสอบถาม 045-781269

& http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=404756&random=1461641697703