มหกรรม OTOP จากเมืองบั้งไฟยโสธร ออนซอนอีสาน

มหกรรม OTOP จากเมืองบั้งไฟยโสธร ออนซอนอีสาน...ศูนย์จำหน่าย OTOP YASATHON @ เจ.เจ.มอลล์

“มหกรรม OTOP จากเมืองบั้งไฟยโสธร ออนซอนอีสาน…ศูนย์จำหน่ายOTOP YASATHON @ เจ.เจ.มอลล์” ตั้งแต่วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ จตุจักรติดแอร์ ภายในงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น หมอนขิดยโสธร ผลิตภัณฑ์จักสาน ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ปลาส้มยโสธร ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิคุณภาพดี รวมถึงน้ำพริกเลิศรส และยังมีกิจกรรมให้ร่วมลุ้นสินค้าราคาพิเศษ
ตลอดการจัดงาน

งานนำเสนอ2-2

ที่มา : http://www.thaieventer.com/events/22763/otop