มินิ-รีวิว อาคารพญาคันคาก @วิมานพญาแถน ยโสธร

มินิ-รีวิว อาคารพญาคันคาก @ยโสธร

IMG_0461

ชั้นที่ 1 ประวัติการก่อสร้างและตำนานพญาคันคากมหายุทธแดนอีสาน

 

S__3104773

ชั้นที่ 2 วงจรชีวิตของคางคก ฯลฯ

IMG_0205

ชั้นที่ 3 พิพิธภัณฑ์บั้งไฟจำลอง

IMG_0211

IMG_0212

ชั้นที่ 4 แผนที่แหล่งท่องเที่ยวยโสธร

IMG_0259

ชั้นที่ 5 จุดชมวิว

S__3104778