ยโสธร "จัดแข่งขันชิงแชมป์ลาบยโส พร้อมเปิดตัว app "

จังหวัดยโสธร จัดประกวดลาบยโสชิงแชมป์ แห่งปี พร้อมเปิดตัว Application “ลาบยโส”และ Mascot ที่.วิมานพญาแถน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยโสธร  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการแข่งขันลาบยโสชิงแชมป์ประจำปี 2559  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านอาชีพ และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักแผร่หลาย  ได้กำหนดให้มีการแข่งขันลาบยโสขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เริ่มแข่งขันกันมาตั้งแต่ เดือน กรกฏาคม เป็นต้นมา โดยมีร้านลาบยโส ที่เปิดอยู่ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการนำแชมป์แต่ละเดือนเข้ามาชิงแชมป์ประจำปี ค้นหา สุดยอดลาบยโส ปี 59  ผลปรากฎว่า ร้านที่ชนะเลิศได้แชมป์สุดยอดลาบยโส ปี 59  คือ ร้านลาบยโสทุ่งแต้ เจ้าของร้านคือ นายอภิชาติ  ผาจำปา  เปิดร้านขายอยู่ที่ ต.ทุ่งแต่ อ.เมือง ยโสธร  พร้อมนี้ในงานยังจัดให้มีการเปิดตัว Application “ลาบยโส” โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งสองระบบ ทั้ง  Android กับ ios โดย พิมพ์ คำว่า “ลาบยโส”เมื่อติดตั้งแล้วจะรู้ความเป็นมาของลาบยโส และสามารถออกค้นหาร้านลาบยโสที่มีอยู่ทั่วประเทศ ถ่ายรูปร้าน ส่งผ่าน app รับรางวัลที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ในงานยังจัดให้มีการเปิดตัว Mascot พญาคันคาก ชื่อ  “KANKARO”เพื่อให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัด  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วรรณทอง     ภูโสภา   ข่าว

กมลพร   คำนึง  บก.

ส  ปชส.ยโสธร