ยโสธร ชาวบ้านปลูกเงาะส่งขายสร้างรายได้อย่างงาม

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=TxL1XF2u1Bg&app=desktop