ยโสธร ทำเก๋ ศิลปะบนแปลงนา ชวนเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์

ชาวนาจังหวัดยโสธร ทำเก๋ ปลูกต้นข้าวสลับสีศิลปะแปลกตาบนแปลงนาข้าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์”

640_b7b95aae9g9ggaai9a8ee 640_b8d869fc9bjc9g978cfhk

อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/lifestyle/378563712/