รายการเปรี้ยวปาก เช็คอิน ตำนาน ยโสธร

รายการ เปรี้ยวปาก เช็คอิน ย้อนหลัง ออกอากาศทางช่อง: 3 HD
วันที่ 19 มิถุนายน 2559 คลิปเปรี้ยวปาก เช็คอิน ย้อนหลัง ตำนาน ยโสธร
พิธีกร : เต๋อ ฉันทวิชร์, จอย รินลณี