ประชาสัมพันธ์ "งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกยโสธร 2560"

รายการ ข่าวข้นรับอรุณ วันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกยโสธร วันที่ 30 มกราคม 2560 ข่าวเช้า NBT #NBT2HD

นารีกระจ่าง : “มาลัยข้าวตอก” ศรัทธาทางศาสนาสู่ประเพณี, การออกกำลังกายที่ทำงาน (31 ม.ค. 60)

JaewFamily (30 มกราคม 2560) แจ๋วไฮไลท์ ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จ.ยโสธร