วัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม

วัดป่าวังน้ำทิพย์

0img_7160
img_7150
img_7152
img_7148
img_7156
img_7157
img_7161

ข้อมูลและรูปภาพ : อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ติดต่อสอบถาม 045-781269

& http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=903762&page=363