วัดพระพุทธบาทยโสธร

สถานที่ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

วัดพระพุทธบาทยโสธร

 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

สวยงาม สงบ และร่มเย็น

วัดพระพุทธบาทยโสธร ตั้งอยู่บนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำชี ห่างจากที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย ประมาณ 6 กิโลเมตร ภายในวัดประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทเป็นเนินทรายขาวสูง มีพระพุทธรูปปางนาคปรก (ศิลาแลง) 1 องค์ และหลักศิลาจารึกทำด้วยศิลาแลง 1 หลัก มีตัวหนังสือโบราณบันทึกไว้ว่า โบราณวัตถุทั้ง 3 อย่างนี้ พระมหาอุตตปัญญาและสิทธิวิหาริก ได้นำมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 1378 สวยงามและประทับใจกับเจดีย์มหาชนะชัย สูง  45  เมตร     มี 3 ชั้น  ชั้น 1 จัดแสดงศิลปหัตถกรรมเครื่องใช้ของคนภาคอีสานในอดีต มีห้องสมุดสำหรับค้นคว้าพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก ชั้น 2 มีหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์ 8 องค์ ชั้น 3 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุประดิษฐานในบุษบกแกะสลักสีทอง และตื่นตาประทับใจกับอุโบสถวัดที่สวยงามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

4899

...  ...   288

การเดินทางสู่วัดพระพุทธบาทยโสธร

  • เส้นทางที่ ๑ เดินทางตามถนนหมายเลข ๒๒๒๗ มหาชนะชัย-พนมไพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอมหา-ชนะชัยประมาณ ๗ กิโลเมตร เลี้ยวเข้าชุมชนบ้านหนองยาง ห่างจากถนนมหาชนะชัย-พนมไพร ๒ กิโลเมตร
  • เส้นทางที่ ๒ เดินทางตามถนนหลวงหมายเลข 2083 คำเขื่อนแก้ว-ราศีไศล เลี้ยวเข้าตัวอำเภอมหาชนะชัย ไปตามถนนหมายเลข ๒๒๒๗ มหาชนะชัย-พนมไพร

รอยพระพุทธบาท

031512020358444103637669   at_35_3397_1287125213903

tt

พระพุทธรูปหยกขาว

6367 3718 Imagedd

ข้อมูลและรูปภาพ : 7 สิ่งหนึ่งเดียวในเมืองไทย พบได้ที่… ยโสธร & อำเภอมหาชนะชัย