พระธาตุพระอานนท์ วัดมหาธาตุ

tt

วัดมหาธาตุ

20150926_090649

พระธาตุอานนท์

20150926_090034   20mar2016_535

หอไตร วัดมหาธาตุ

22359_4774

พระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง

__4_133

ข้อมูลและรูปภาพ : 7 สิ่งหนึ่งเดียวในเมืองไทย พบได้ที่… ยโสธร

Gallery

ananda-600x380-horz

Information

Find More  

Articles

Find More