วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 7 บูชาพระพุทธเจ้าใหญ่ ร่วมใจผู้ไทโลก

สมาคมผู้ไทโลก ร่วมกับ เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดงาน “วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 7 บูชาพระพุทธเจ้าใหญ่ ร่วมใจผู้ไทโลก” ในระหว่างวันที่ 3- 4 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

15975127_717697125063696_2084129766115482151_o

15732073_709717909194951_3718305542003251205_o

15974835_717697411730334_3199087152351967914_o

16107391_717697561730319_2491892065839511255_o

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=PflRhFgKZQ0&feature=youtu.be
http://e-shann.com/?p=15628
https://www.gotoknow.org/posts/613939
https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7-%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-688930864606989/