สวนสาธารณะพญาแถน

สวนสาธารณะพญาแถน

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ริมถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงหมายเลข 23 ) ติดกับอ่างเก็บน้ำลำทวน ภายในสวนสาธารณะพญาแถนมีลำน้ำเล็กๆคดเคี้ยวล้อมรอบพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา บริเวณโดยรอบประกอบด้วยสวนไม้ดอก ไม้ประดับ สังคีตศาลา (เวทีการแสดงกลางแจ้ง)สนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ ทางเทศบาลกำหนดให้สวนสาธารณะพญาแถนเป็นสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟประจำปี (พญาแถนเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งฝนตามความเชื่อของชาวอีสานว่า เมื่อถึงเดือนหก อันเป็นเดือนต้นฤดูฝน จะต้องทำบั้งไฟ จุดขึ้นไปบนท้องฟ้า เพื่อถวายพญาแถน ฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาล) นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือสั้นประจำปี และงานสงกรานต์ เมื่อปี พ.ศ. 2525 สวนแห่งนี้ยังได้รับรางวัลสวนสาธารณะดีเด่น ประจำภาค 3 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

สวนสาธารณะพญาแถน
20141113_08201220141113_081951 20141116_164513

สถานที่ตั้ง : ริมฝั่งลำน้ำทวน จังหวัด ยโสธร

ข้อมูลและรุปภาพ : http://www.m-culture.in.th

Information

Find More