สะพายกล้อง ท่องเมืองยโสธร

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม "สะพายกล้อง ท่องเมืองยโสธร"

u3320885df61497763ca9c26819c35834-8_1467855255676

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1) คุณสมบัติ
1.1 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดยโสธร
1.2 มีความสามารถในการถ่ายภาพ และมีอุปกรณ์กล้องในการถ่ายภาพ
2) เงื่อนไข
2.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดตลอดการเดินทาง
2.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถพักนอนคู่กับเพื่อนร่วมกิจกรรมได้
2.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่ายให้จังหวัดนำมาจัดแสดงตามวัน เวลาที่กำหนด และต้องอนุญาตให้สิทธิจังหวัดยโสธร สามารถนำภาพถ่ายไปใช้ในภารกิจงานของจังหวัดได้ตลอดไปโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์
3) กติกาการสมัคร
3.1 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์ผลงานภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ภาคภูมิใจ จำนวน 1 ภาพ ทางอีเมล : visityasothon@hotmail.com 
หมดเขตการส่งใบสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
3.2 คณะกรรมการของจังหวัดจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไว้ จำนวน 10 ท่าน และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 1 สิงหาคม 2559 การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
*** ติดตามข่าวสารได้ที่ www.visityasothon.com , Officail LINE ID : @yasothonprovince และอีเมล : visityasothon@hotmail.com

เอกสารการรับสมัคร

ใบสมัคร

โปรแกรมการเดินทาง


รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “สะพายกล้อง ท่องเมืองยโสธร” ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2559
yaso

**แจ้งยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณมุมิ 081-2028287