อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อ.เลิงนกทา

ห้วยสะแบก

6F4E0317-516B-6944-CA8B-6B3FE1E8D7CF_DSC03297 264FB4B6-6FBD-C13C-D0D6-F3AE2AFADF3D_DSC082671 B34F314B-8E38-4D1F-375B-E01515DA5882_DSC03063

ข้อมูลและรูปภาพ : อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ติดต่อสอบถาม 045-781269