อัศวินฟาร์ม (ฟาร์มแพะ)

อัศวินฟาร์ม (ฟาร์มแพะ)

k11 k10

ที่ตั้ง : บ้านลุมพุก  หมู่ 1  ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

รายละเอียด :  มีแพะ 35 ตัว ให้ถ่ายรูปกับลูกแพะอย่างใกล้ชิดโดยไม่เสียค่าบริการ