เกษตรกรอินทรีย์ รวมพลังถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแปรอักษรกลางทุ่งนา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เกษตรกรอินทรีย์ รวมพลังถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแปรอักษรกลางทุ่งนาอินทรีย์ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม เป็นข้อความ “๙ (ก้าว) ตามรอยพ่อ เกษตรอินทรีย์ ยโสธร”

290304 290335