เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "พญาคันคาก มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2019"

มินิ ฮาลฟ์ มาราธอน

รายละเอียด

running-shirt
medal
allroute
ประเภทการแข่งขัน
1. FUN – RUN 3.8 กม.
2. มินิมาราธอน 11.6 กม.
3. ฮาล์ฟมาราธอน 23 กม.ติดต่อสอบถาม
นางสาวอรภาณีย์ (โทร.0653202081, 0648693553)
นายประหยัดชัย (โทร.0872460079)
นายมนตรี (โทร.0930434595)
ติดตามข้อมูลได้ที่ : Phayakankak
หรือสอบถามข้อมูล : Phayakankakสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร
สนามกีฬาจังหวัดยโสธร
อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร
โทร 045714761

รายละเอียดเพิ่มเติม…
https://phayakankak.wildchangrunner.run/