เชิญร่วมเป็นสักขีพยาน เปิดหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 100% แห่งแรกของประเทศไทย

เชิญร่วมเป็นสักขีพยาน เปิดหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 100% แห่งแรกของประเทศไทย ที่บ้านดวน หมู่ 7 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง ยโสธร
ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านทำเกษตรอินทรีย์ และทุกแปลงเกษตรทำเกษตรอินทรีย์

messageImage_1502965318884

882476