เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร 13-15 พ.ค. 59

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร และวิมานพญาแถน จ.ยโสธร

เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร 13-15 พ.ค. 59

Full1800

กำหนดการงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2559
Colour_158-page-001
Colour_158-page-002

capture-20160512-174830

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ช่วงงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2559

Tel : 1567