เรือโบราณ

วัดบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง

s4

s5