โบสถ์คริสต์บ้านหนองซ่งแย้ (โบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย)

tt

โบสถ์คริสต์บ้านหนองซ่งแย้ (โบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย) ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ

“วัดอัครเทวดามีคาแอล”  ที่มีโบสถ์ไม้หลังใหญ่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น  ลักษณะรูปทรงทางสถาปัตยกรรมก่อสร้างเป็นโบสถ์ไม้ สร้างด้วยรูปแบบศิลปะผสมผสานระหว่างไทยและตะวันตก ที่สำคัญโบสถ์แห่งนี้นับว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย ภายในมีการประดับตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม พื้นแผ่นกระดานสร้างด้วยไม้แดงและไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ นอกจากนั้นม้านั่งไม้สามารถจุคนได้หลายร้อยคนเลยทีเดียว โบสถ์วัดซ่งแย้  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  “UNSEEN in THAILAND ” ประเภทมุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ BO3

BO1BO2  20mar2016_4336  22359_6546

ข้อมูลและรูปภาพ : 7 สิ่งหนึ่งเดียวในเมืองไทย พบได้ที่… ยโสธร