Biz Club ยโสธร เชิญเที่ยวงานบุญบั้งไฟ วันที่ 10-14 พค.60

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดยโสธร
จัดงานมหกรรม OTOP ยโสธร และของดีวิถีอีสาน ในเทศกาลประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2560 ณ ลานต้นตาล (ติดร้านครัวคุณย่าสาขา2ริมทวน) ทางเข้าวิมานพญาแถน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

http://www.bizthai.org/?p=611
1492643051035