Nation TV - "ร่วมกันลงขัน ชวนกันมาทำนา"

ภาคเอกชน ลงพื้นที่ร่วมกันลงขัน ทำนาเกษตรอินทรีย์ที่ จ.ยโสธร เพื่อร่วมส่งเสริมชาวนาให้เกิดการนำร่องข้าวอินทรีย์ และร่วมเป็นเจ้าของข้าวอินทรีย์กับชาวยโวธรด้วย ติดตามจากรายงานคุณ พรพรรณ เพ็ชรแสน

กิจกรรมการลงแขกดำนาแบบนี้ อาจจะคุ้นตาหลายๆคน แต่นั่นเป็นมืออาชีพที่ลงมาช่วยกันปักดำต้นกล้า ที่จะเติบโตด้วยมือของชาวนามืออาชีพ แต่ครั้งนี้การลงแขกดำนา ที่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร เป็นการทำนาครั้งแรกของนักธุรกิจ คนกรุง ที่สำคัญอยากส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่นี่ เนื่องจากปีนี้ ทางบริษัท เบอร์รี่ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน ครบรอบ 70 ปีจึงอยากจะคืนกำไรให้กับสังคม และอยากสนับสนุนวิถีชีวิตไทย และเรื่องของเกษตรอินทรีย์
 
นาแปลงที่นักธุรกิจคนกรุง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงดำนา และถือเป็นเจ้าของข้าวอินทรีย์ร่วมกัน เกิดจากการลงนามความร่วมมือกับชาวนา อ.ทรายมูล ที่นี่ เป็นการสร้างประโยชน์และรายได้ให้กับชาวนาโดยตรง ซึ่งชาวนาที่ บ้านคำครตา ถือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เข้มแข็ง ผลิตข้าวโดยมีสโลแกน บริโภคแล้วผิวใส ไร้โรค บริโภคข้าวอินทรีย์ ตามวิถีลูกหลานยายคร บรรพบุรษของชาวนาบ้านคำครตา
 
ไม่เพียงนักธุรกิจคนกรุง ที่ต้องกลายมาเป็นลูกศิษย์ ในการทำนา ของครูชาวนาที่บ้านคำครตา เท่านั้น แต่ยังมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่อวเที่ยวและกีฬา ที่เข้ามาเรียนรู้วิถีชาวนา ข้าวอินทรีย์ โดยได้ปล่อยกบ จำนสนมากลงพื้นที่นาอินทรีย์ เพื่อการันตี ว่าที่นี่ไร้สารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378557862/