ของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอมหาชนะชัย

อำเภอมหาชนะชัย

ของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP 

อำเภอมหาชนะชัย

 

  • ตะกร้าสาน กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี ม.๘
  • หมู่ที่ ๘ ตำบลสงยาง โทร. 086-786987

 

  • มาลัยข้าวตอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา

67 หมู่ที่ ๑ ตำบลฟ้าหยาด                        โทร. 045-799668

 

  • ผ้าไหม – กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง

๒๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวเมือง                         โทร. 087-2426287

  • กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบึงแก หมู่ที่ ๑

๖๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก                          โทร. 045-581411

 

  • ผ้าขาวม้า  กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเหมือดขาว หมู่ ๗

๑๑๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วง                           โทร. 087-8763089

 

  • ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ

๑๑๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลบากเรือ                      โทร. 081-4006984

 

  • ถั่วตัด กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง

๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วง                             โทร. 089-2829025

 

  • แหนมหมู/วัว กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบึงแกหมู่ ๑

๑๐๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก                         โทร. 085-2273033

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>