สำนักงานจังหวัดยโสธร
(กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น 2  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0-4571-4212 โทรสาร 0-4571-2722   E-mail yasothonicg@gmail.com