เริ่มต้น...การเดินทางสู่เมืองยโสธร

ยโสธรอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 552 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดยโสธรได้ทั้งทางรถยนต์สวนตัวและรถประจำทาง

1.โดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ สมารถไปได้ 2 เส้นทางด้วยกัน คือ

  • จากกรุงเทพฯช้างหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย จนถึงอำเภอบ้านไผ่ แล้วแยกขวาเข้าสู่ทางหลงหมายเลข 23 ผ่านอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จนถึงจังหวัดยโสธร
  • จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จนถึงจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 207 ที่บ้านวัด ไปจนถึงอำเภอประทาย ใช้เส้นทางหมายเลข 202 ผ่านอำเภอพุทไธสง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรภูมิ ไปจนถึงจังหวัดยโสธร

2.โดยรถประจำทาง

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ยโสธร ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิด 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 8 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด  โทร 1490  www.tranaport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที www.thaiticketmajor .com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

การเดินทางภายใน ยโสธร

ในตัวจังหวัดยโสธรมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ        ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม รถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000 – 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรองรถสามล้อเครื่องหรือสกายแล็ป และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดรถตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่นหน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ระยะทางจากอำเภอเมืองยโสธรไปยังอำเภอต่างๆ คือ

  • อำเภอทรายมูล 18 กิโลเมตร
  • อำเภอคำเขื่อนแก้ว 23 กิโลเมตร
  • อำเภอป่าติ้ว 28 กิโลเมตร
  • อำเภอกุดชุม 37 กิโลเมตร
  • อำเภอมหาชนะชัย 41 กิโลเมตร
  • อำเภอไทยเจริญ 50 กิโลเมตร
  • อำเภอเลิงนกทา 69 กิโลเมตร
  • อำเภอค้อวัง 70 กิโลเมตร

ข้อมูลจาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เขตท้องที่ยโสธร